1980: Όταν η ΕΑΛ είχε και τμήμα Κολύμβησης


Συμμετοχή της ΕΑΛ σε αγώνες κολύμβησης το 1980 στο ανοιχτό, τότε κολυμβητήριο