Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΛ αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Περουλάκης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Τσέτσιλας Αστέριος

Ταμίας: Τριανταφύλλου Δήμητρα

Γενικός Αρχηγός: Παπαθανασίου Χρήστος

Μέλος: Αλμασίδου Δέσποινα

Μέλος: Ζαφειρίου Μηνάς

Μέλος: Κυρίτσης Αθανάσιος

Μέλος: Νίτσιος Αλέξανδρος

Μέλος: Νταφούλη Ευαγγελία

Μέλος: Σταυρόπουλος Πέτρος

Μέλος: Τρικάλη Ιωάννα

Μέλος: Φιτσιούλας Γεώργιος


Αναπληρωματικά μέλη:

Γκουγκουλή Ιωάννα


Η θητεία είναι τριετής και επόμενες εκλογές θα γίνουν το Φεβρουάριο του 2025

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου μας: