Το αρχαιότερο τμήμα βόλεϊ της Λάρισας (1968), είναι το ανδρικό τμήμα της ΕΑΛ!

Από το ιστορικό αρχείο του Επίτιμου Προέδρου Κυρίου Μπαρμπούτη Σπύρου

Μπορεί οι γυναίκες τις ΕΑΛ να είναι στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, όμως και το ανδρικό τμήμα βόλεϊ της ΕΑΛ έχει προσφέρει πολλές και σημαντικές επιτυχίες στο Λαρισινό αθλητισμό!

Έτος δημιουργίας τμήματος 1968!

ΕΑΛ ΣΤΙΒΟΣ: Αρχείο από το 2006 και συνεχίζουμε...

Από το ιστορικό αρχείο του Επίτιμου Προέδρου Κυρίου Μπαρμπούτη Σπύρου
Το τμήμα στίβου της ΕΑΛ συνεχίζει και λειτουργεί και από την χρονιά 2019-2020

ΕΑΛ: Ιστορικά αποκόμματα από το 1973 για το Μπάσκετ, το Βόλεϊ και τη Πάλη της ΕΑΛ!

Από το ιστορικό αρχείο του Επίτιμου Προέδρου Κυρίου Μπαρμπούτη Σπύρου
Τα τμήματα βόλεϊ ανδρών, γυναικών, μπάσκετ, πάλης και στίβου της ΕΑΛ συνεχίζουν τη λειτουργία τους και σήμερα!