2001: Οι επιτυχίες της ΕΑΛ δεν είχαν όριο...


Από το προσωπικό αρχείο του επιτίμου προέδρου της ΕΑΛ κυρίου Μπαρμπούτη Σπύρου