Ανακοίνωση προς τα τακτικά μέλη σχετικά με τις εκλογές της ΕΑΛ - Πήγασος

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης Αθλοπαιδιών Λάρισας, κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2021, βάσει των σχετικών άρθρων του καταστατικού του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Λάρισας την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00 μμ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας που καθορίζεται μέχρι τις 17:30 μμ, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ιδία μέρα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 μμ, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου θα διαρκέσει από τις 17:00 μ.μ. έως τις 18:00 μ.μ. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες της Γ.Σ.  - αρχαιρεσιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 21:00 μ.μ. Πρόθεση του Συλλόγου είναι να γίνει η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες με την κλασική διαδικασία (δια ζώσης). 

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά τη χρονική διάρκεια της θητείας του
3. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 27 Ιανουαρίου 2021 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2020 και για το χρονικό διάστημα από 1ης
Ιανουαρίου 2021 έως 27 Ιανουαρίου 2021.
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση αδυναμίας, λόγω των ειδικών συνθήκων (επιδημία COVID-19) και με βάση την τροποποίηση του αθλητικού νόμου 2725/1999 με τον νόμο 4778/19.02.2021, άρθρο 45 η διαδικασία μπορεί να γίνει και με την χρήση μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. αν θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες στις προγραμματισμένες εκλογές.

Τηλ.: 6942692048

Email: ealpigasos@gmail.com

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τακτικά μέλη του συλλόγου, οικονομικά ενήμερα και να είναι εγγεγραμμένα ένα χρόνο ποιο νωρίς πριν τις προγραμματισμένες εκλογές.