ΕΑΛ ΣΤΙΒΟΣ: Αρχείο από το 2006 και συνεχίζουμε...

Από το ιστορικό αρχείο του Επίτιμου Προέδρου Κυρίου Μπαρμπούτη Σπύρου
Το τμήμα στίβου της ΕΑΛ συνεχίζει και λειτουργεί και από την χρονιά 2019-2020
θα γίνει προσπάθεια να ισχυροποιηθεί με νέα πρόσωπα σε νέες διοικητικές και όπου χρειαστεί και προπονητικές θέσεις.