Το αρχαιότερο τμήμα βόλεϊ της Λάρισας (1968), είναι το ανδρικό τμήμα της ΕΑΛ!

Από το ιστορικό αρχείο του Επίτιμου Προέδρου Κυρίου Μπαρμπούτη Σπύρου

Μπορεί οι γυναίκες τις ΕΑΛ να είναι στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, όμως και το ανδρικό τμήμα βόλεϊ της ΕΑΛ έχει προσφέρει πολλές και σημαντικές επιτυχίες στο Λαρισινό αθλητισμό!

Έτος δημιουργίας τμήματος 1968!