Πρόσκληση σε ετήσια ΓΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης Αθλοπαιδιών Λάρισας, κατά τη συνεδρίασή του το Φεβρουάριο 2024, βάσει των σχετικών άρθρων του καταστατικού του, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Λάρισας την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 μμ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας που καθορίζεται μέχρι τις 17:30 μμ, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ιδία μέρα  Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 μμ, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων αντιπροσώπων. 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
2. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός διετίας 2021-2022
3. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής
4. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του καταστατικού του Συλλόγου, ώστε να εναρμονισθούν με τον Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.